Ben Kielesinski: The man who took the world on an adventure

1 month ago 19

Throughout Covid Ben Kielesinski has taken his TikTok followers on trips around his home city of Vancouver.
Read Entire Article